ایجاد یک حساب کاربری

با توجه به نرخ تورم و تغییر ناگهانی قیمت مسکن مابه بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن خواهیم پرداخت!

موقعیت جغرافیایی مسکن و توسعه های زیربنایی


مکان ملک شما میتواند به ارزش آن بیافزاید یعنی اگر ملک شما در محله خوبی قرار گرفته باشد و همچین میزان دسترسی
به مراکز خرید ایستگاه های مترو و اتوبوس و … بر قیمت ملک تاثیر گذار است

بیکاری و تاثیر آن بر قیمت مسکن


متاسفانه اخبار مسکن در سالهای اخیر چندان رضایت بخش نیست بالا رفتن نرخ تورم و توامان مسکن و از طرفی افزایش شدت نرخ بیکاری درجامعه قدرت خرید و همچنین میزان تقاضا برای خرید ملک را کاهش خواهد داد.

رشد اقتصادی:


رابطه ببین بازار مسکن و. رشد اقتصادی در جامعه مستقیم است . رشد اقتصادی سبب فراهم آمدن شرایط سرمایه گذاری در بازار ملک خواهر شد .سرمایع گذاری چه در زمینه ساخت و ساز و چه در زمینه خرید و فروش ملک

تاثیر ارز بر بازار مسکن:

بازارهای سرمایه گذاری در حال حاضر شامل بورس مسکن و ارز می باشد. از این رو تغییر در هر کدام از این بازارهای هر دوی دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد. هنگامی که تلاطم در بورس بیشتر میود سرمایه ها به سمت مسکن و ارز میرود
همینطور که شاهد هستیم با افزایش قیمت ارز نقدینگی به سمت بازار رفته و سرمایه گذاران بیشتر به خرید خانه رو آورده اند

تاثیر تحریم بر بازار مسکن:


ساختمان سازی ها در کشور به طور کلی به صورت داخلی انجام میشود آهن ،فولا، گچ و … همگی در داخل کشور صورت میگیرد. اما تورم عمومی ناشی از تحریم ها شامل بازار مسکن و ساخت و ساز هم خواهد شد .

افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر قیمت مسکن :

مصالح ساختمانی به عنوان مواد اولیه در ساخت مسکن بر قیمت مسکن تاثیر گذار است . اما این افزایش نرخ مدتی بعد از گران شدن مصال صورت میگیرد زیرا باید ملک مورد نظر به بهره برداری برسد

بازگشت به بالا