ایجاد یک حساب کاربری
وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به توسعه و گسترش روز افزون شهرها ، روستاها و نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده  و نیاز…

بیشتر بخوانید
دعوای ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت

دعوای ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت

دعوایی است که کسی مزاحم و مانع مالک در استفاده از حقش در ملکی بشود بدون آنکه ملک را از…

بیشتر بخوانید
دعوای فروش مال مشاع

دعوای فروش مال مشاع

هرچند موضوع این نوشته، بررسی فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد .لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط…

بیشتر بخوانید
دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی

دعاوی تصرف که سه قسم (دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای رفع ممانعت از حق) را…

بیشتر بخوانید
دعوای حقوقی تصرف عدوانی

دعوای حقوقی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به دسترسی و تسلط غیر مجاز شخص بر دارایی شخص دیگر گفته می شود. بر طبق ماده ۱۵۸ قانون…

بیشتر بخوانید
دعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

دعوای تحویل و تسلیم ملک یا مبیع

وقتی که قولنامه خرید و فروش ملک نوشته و امضاء می شود یکی از تعهدات فروشنده این است که در…

بیشتر بخوانید
دعوای ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی

ابطال سند عنوان یکی از دعاوی مهم ملکی است که موضوع آن می تواند ابطال سند رسمی و یا ابطال سند عادی باشد. بنابراین…

بیشتر بخوانید
خلع ید

خلع ید

دعاوی خلع ید چیست ؟ دعاوی خلع ید عنوان یک دعوای حقوقی است که مالک رسمی و قانونی یک ملک علیه…

بیشتر بخوانید
دعاوی الزام به فک رهن

دعاوی الزام به فک رهن

پیش از آنکه بخواهیم دعوای الزام به فک رهن را شرح بدهیم لازم است که معنای چندین اصطلاح حقوقی مرتبط با رهن…

بیشتر بخوانید
دعاوی اثبات مالکیت ملک

دعاوی اثبات مالکیت ملک

دعاوی اثبات مالکیت دعوایی است که به موجب آن فردی که خود را مالک ملک می داند از طریق دادگاه با…

بیشتر بخوانید
تقسیم بندی انواع دعاوی ملکی

تقسیم بندی انواع دعاوی ملکی

مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه گذاری مردم ایران محسوب می‌شود. گراف نیست که بگوییم؛ خرید مسکن و…

بیشتر بخوانید
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراحل آن

الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراحل آن

در صورتی که شخصی ملکی را به موجب مبایعه نامه خریداری نموده است و ملک نیز دارای سند رسمی بوده…

بیشتر بخوانید
هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون در خانواده‌ای آشنا با موسیقی به دنیا آمد. پدربزرگ مادری او میرزا عبدالله فراهانی از پیشگامان موسیقی سنتی و معروف به پدر موسیقی…

بیشتر بخوانید
بازگشت به بالا