ایجاد یک حساب کاربری

دعوای ابطال سند رسمی

ابطال سند عنوان یکی از دعاوی مهم ملکی است که موضوع آن می تواند ابطال سند رسمی و یا ابطال سند عادی باشد. بنابراین ممکن است خواهان یا وکیل وی طی دادخواست خود ابطال سند مالکیت رسمی یک زمین یا آپارتمان را بخواهد و یا اینکه ابطال یک قولنامه یا مبایعه نامه مربوط به خرید و فروش یک زمین یا آپارتمان را که یک سند عادی است در دادگاه مطرح بکند.

دعاوی ابطال سند رسمی یا عادی و نتیجه صدور حکم بر آن

نتیجه صدور حکم به ابطال سند ملکی باعث بی اعتباری و انحلال و قابلیت استناد به آن در محاکم و سایر مراجع قانونی و اداری می شود. در خصوص دعوای حقوقی ابطال سند اعم از ابطال سند مالکیت رسمی یک ملک یا ابطال سند عادی آن باید توجه داشته باشید که طرح مستقیم چنین دعوایی در دادگاه مواجه با قرار رد دعوا خواهد شد و این موضوع یکی از رویه هایی قضایی هم در دادگاه های بدوی و هم دادگاه های تجدیدنظر است. زیرا مادامی که قرارداد یا قولنامه یا سندی که بر مبنای آن سند مالکیت رسمی ملک صادر شده از طریق مراجع قضایی باطل اعلام نشود، طرح مستقیم دعاوی ابطال سند امکانپذیر نخواهد بود.

مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند

الف) ابطال سند: با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

ب) فسخ سند: در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل می‌گردد و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می‌گردد.

ج) اصلاح سند: اصلاح سند، اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمی‌نماید که علی‌الاصول در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.

منابع:

  • سایت بنیاد بین المللی حقوقی سنا

سایت وکیل رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا